Geneesmiddelengebruik in gezondheidscentra

Het rapport 'Geneesmiddelengebruik in gezondheidscentra' beschrijft de resultaten van een onderzoek naar het voorschrijf- en aflevergedrag in zes gezondheidscentra, die een apotheker in loondienst hebben en een lange traditie van farmacotherapie-overleg (FTO). Het onderzoek bestrijkt de periode van 1 april 1989 tot 1 april 1990. Het is uitgevoerd door een apotheker en een medewerker van de afdeling farmaco-epidemiologie van de Universiteit Utrecht, in opdracht van de Landelijke Vereniging Gezondheidscentra (LVG).
Het rapport presenteert van 38 belangrijke geneesmiddelengroepen per leeftijds- en geslachtsgroep de volgende gegevens: het absolute en procentuele aantal gebruikers, het aantal voorschriften per gebruiker, het aantal DDD's per 1.000 personen per dag, het aantal voorschriften van de huisartsen van de gezondheidscentra en het percentage hiervan op het totale aantal voorschriften.
Om een vergelijking met landelijke cijfers van het Geneesmiddelen Informatie Project (GIP) van de Ziekenfondsraad mogelijk te maken, zijn de cijfers uit de gezondheidscentra gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Vervolgens bleek dat het aantal voorschriften (WTG) van de huisartsen in de gezondheidscentra 5,8% (significant) lager lag dan dat van de huisartsen volgens de landelijke GIP-cijfers. Het aantal voorschriften was vooral lager voor de psycholeptica, de geslachtshormonen en modulatoren van het genitale stelsel, en de anti-inflammatoire en antireumatische middelen. Meer voorschriften waren er voor de systemische antihistaminica en middelen voor nasaal gebruik. De kosten van de voorschriften bleken zelfs 10,6% (significant) lager te liggen. Voor de receptuur, die niet van huisartsen afkomstig is, bleek er vrijwel geen verschil te bestaan tussen de landelijke GIP-cijfers en de gegevens uit de gezondheidscentra.

Het rapport beveelt een herhaling van het onderzoek aan met recente voorschrijf- en aflevergegevens uit de gezondheidscentra. Dan kan tevens worden onderzocht in hoeverre gemaakte afspraken over farmacotherapie zijn terug te vinden in het voorschrijfpatroon, wat de kwaliteit daarvan is en welke factoren de gevonden verschillen nader kunnen verklaren.

<hr />


Gerritsen HJ, Heerdink ER. Geneesmiddelengebruik in gezondheidscentra. Een onderzoek naar het voorschrijf- en afleverpatroon in gezondheidscentra. Utrecht: Landelijke Vereniging Gezondheidscentra, 1997, 76 pagina's. ISBN 90-72225-27-9. Bestellen: fl. 17,50 overmaken op rek.nr. 69.93.64.779 (Crediet- en Effectenbank Utrecht, gironr. bank: 75651) t.n.v. LVG Utrecht, o.v.v. 'Geneesmiddelen'.