Geneesmiddelen met gereguleerde afgifte


Inleiding
Terminologie
Voor- en nadelen
Voorwaarden
Mechanisme
Informatie aan de patiënt
Beschouwing
Toekomstige ontwikkelingen
Tabel 'Preparaten met gereguleerde afgifte'

Trefwoorden: geneesmiddelen met: gereguleerde afgifte, vertraagde afgifte, herhaalde afgifte, retardpreparaten, depotpreparaten, farmacokinetiek, beschikbaarheid

  

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF