Geneesmiddelen in Europese Unie nu bij Volksgezondheid

De ‘International Society of Drug Bulletins’ (ISDB) heeft in een gezamenlijk persbericht met het ‘Medicines in Europe Forum’ (MiEF) de president van de Europese Commissie (EC), de heer Barroso, bedankt voor zijn beslissing om het management van de afdeling Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te verplaatsen van het directoraat Ondernemingen en Industrie naar het directoraat Volksgezondheid en Consumentenbescherming. [1] Met dit besluit geeft de president aan bereid te zijn burgers in het centrum van de Europese politiek te plaatsen.

De ISDB en MiEF zijn van mening dat geneesmiddelen en medische hulpmiddelen niet kunnen worden beschouwd als gewone consumentenproducten. De voorstellen van de EC van december 2008 over het ‘farmaceutische pakket’ illustreren naar het idee van de ISDB en het MiEF de onevenwichtige aanpak van het directoraat Ondernemingen, omdat het bevorderen van winstbejag en onderlinge concurrentie van groter belang worden geacht dan de volksgezondheid. [2] De ISDB en het MiEF gaan ervan uit dat met de installatie van de nieuwe commissie in januari 2010, de EC een nieuw begin maakt met het beleid over gezondheid en geneesmiddelen.

Allereerst zouden de wetsvoorstellen ten aanzien van het farmaceutische pakket waarin het belang van patiënten wordt geschaad, zoals de ISDB en het MiEF in een brief van 13 oktober 2009 aan president Barroso hebben geschreven, opnieuw moeten worden bekeken. [1] Het betreft vooral de voorstellen over patiëntenvoorlichting, die zijn gericht op het erkennen van ‘direct-to-consumer-advertising’ (DTCA) voor receptgeneesmiddelen. Ook gaat het om enkele voorstellen over farmacovigilantie, zoals het versneld verlenen van handelsvergunningen aan farmaceutische bedrijven, het uitbesteden van het verzamelen en interpreteren van gegevens over bijwerkingen aan de farmaceutische industrieën en het oprichten van een vrijwel machteloos Europees farmacovigilantiecomité. Andere belangrijke punten die naar de mening van de ISDB en het MiEF opnieuw moeten worden bekeken, zijn de reorganisatie van de financiering en het functioneren van de European Medicines Agency (EMEA), het vergroten van haar transparantie en het afleggen van verantwoording aan het publiek.

De EC zal moeten laten zien dat de verplaatsing van de afdeling Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen niet alleen een cosmetische reden had maar in feite een nieuw beleid voor Europese patiënten weerspiegelt.1. Medicines in Europe Forum. European Commission places medicines under the DG-SANCO’s competence: an opportunity to put public health first [Document op het internet, geraadpleegd op 25-1-2010]. URL: http://www.isdbweb.org/pag/documents/Congrats_switchFinal_000.pdf. 2.ISDB. MiEF. Joint open letter to President Barroso: Future Commission: need for change in health goods governance: EU pharmaceutical and medical device policies and regulations should be under the competence of Health and Consumer protection’s Commissioners [document op het internet, geraadpleegd op 25-1-2010].  URL:http://www.isdbweb.org/pag/documents/200910_LetterBarrosoDGE_Final.pdf.

Auteurs

  • dr D. Bijl