Geneesmiddelen en glaucoom


Inleiding
Primair glaucoom
Geneesmiddelen die de oogdruk doen toenemen
Geneesmiddelen ter verlaging van de oogdruk
Preventie van glaucoom
Tabel 'Geneesmiddelen die de oogdruk doen toenemen'
Tabel 'Geneesmiddelen bij de glaucoomaanval'
Tabel 'Geneesmiddelen bij chronisch verlopend glaucoom'

Trefwoorden: glaucoom, primair glaucoom, nauwehoekglaucoom, openkamerhoekglaucoom, glaucoma infantile, parasympathicomimetica, koolzuuranhydraseremmers, sympathicomimetica