Geneesmiddelen en gehoorklachten

 

De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen van de Universiteit van Utrecht heeft een rapport uitgegeven, getiteld 'Geneesmiddelen en gehoorklachten'. Naar aanleiding van het door patiënten ervaren gebrek aan kennis bij artsen over dit onderwerp, heeft de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) de Wetenschapswinkel verzocht een literatuuronderzoek te verrichten naar gehoorbeschadigingen en bijwerkingen op het gehoor veroorzaakt door het gebruik van geneesmiddelen. Het rapport bevat de resultaten van dit literatuuronderzoek. In kort bestek worden in het rapport de werking van het oor, verschillende vormen van gehoorklachten, en de bijwerkingen van een aantal bekende en minder bekende groepen geneesmiddelen behandeld. Aan te raden voor een ieder die wil kennismaken met dit weinig bekende onderwerp.

<hr />

 


1. Stam J. Geneesmiddelen en gehoorklachten. ISBN 90-74772-57-9. Het rapport is te bestellen bij de Universiteit van Utrecht. Kosten € 6,80, inclusief verzendkosten. Overmaken op gironummer 228947 ten name van: Faculteit Farmacie, Utrecht, onder vermelding van PUG/01-7, naam en adres.

Is een link niet langer toegankelijk (inactief) en wilt u deze informatie, neem dan contact op via: info@ge-bu.nl

 

Auteurs

  • dr A.J.F.A. Kerst