Geneesmiddelen bij hooikoorts / Combinatiepreparaten


Inleiding
Antilichamen
Symptomatologie
Symptomatische medicamenteuze behandeling

Trefwoorden: hooikoorts, pollen, medicamenteuze behandeling, antihistaminica

Combinatiepreparaten
Wanneer is gebruik van een combinatiepreparaat is wetenschappelijk verantwoord en zinvol?
Wanneer is gebruik van een combinatie uit louter praktische overwegingen zinvol?
Wanneer is gebruik van een combinatiepreparaat zinloos en ongewenst?
Literatuur

Trefwoorden: combinatiepreparaat, therapeutisch effect, acute situatie

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF