Geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson


Inleiding
Anticholinergica
Dopaminergica
Combinatie van geneesmiddelen
Niet-medicamenteuze maatregelen
Conclusies
Tabel 'Preparaten toegepast bij de ziekte van Parkinson'

Trefwoorden: ziekte van Parkinson, anticholinergica, dopaminergica