Geneesmiddelen bij CARA (vervolg)


Anticholinergica
Anticholinergica per inhalatie
Sympathicomimetica
Sympathicomimetica per inhalatie
Xanthinepreparaten (voornamelijk theofyllineverbindingen)
Overige
Samenvatting
Tabel 'Voorbeelden van geneesmiddelen bij de onderhoudsbehandeling van volwassenen'

Trefwoorden: anticholinergica, hyperreactiviteit, sympathicomimetica, astma-aanval, luchtweginfectie, xanthinepreparaten, expectorantia, mucolytica, antitussiva

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF