Gebu-app beschikbaar, einde papieren editie van het Geneesmiddelenbulletin?

Geachte lezer,

De papieren editie van het oktobernummer van het Geneesmiddelenbulletin zal in een beperkte oplage slechts aan de abonnees worden toegezonden. Ook het novemberen het decembernummer zullen alleen worden gedrukt voor de abonnees. Lezers van Medisch Contact en het Pharmaceutisch Weekblad zullen derhalve dit jaar in hun blad geen papieren edities van het Geneesmiddelenbulletin meer aantreffen. Ook andere instellingen zullen deze niet ontvangen. De maandelijkse uitgave zal uiteraard, zoals gebruikelijk, wel op de website worden gepubliceerd.

De achtergrond hiervan is dat de kosten van de verhoging van de oplage van het bulletin, door de fusie van Orde van Medisch Specialisten (OMS) met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG), geheel voor rekening van het Geneesmiddelenbulletin komen. Een merkwaardige situatie, want bij elk ander tijdschrift of krant zal een verhoging van de oplage ten goede komen aan het bedrijf. Dat is bij het Geneesmiddelenbulletin echter niet het geval, het dient de druk- en verspreidingskosten zelf te betalen zonder dat er hogere inkomsten uit abonnementen of subsidies tegenover staan.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) wil, evenals de KNMG, de extra druk- en verspreidingskosten van het bulletin niet betalen. De oplage van het Geneesmiddelenbulletin bedraagt maandelijks ruim 53.000 exemplaren. De kosten van het distribueren van het bulletin naar de leden van de KNMG en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering de Pharmacie (KNMP) bedragen circa 10 eurocent per maand per persoon en iets meer dan 1 per jaar per persoon.

Het ministerie van VWS geeft aan dat het rationele farmacotherapie wil bevorderen en geeft subsidie aan diverse instellingen, zoals het Geneesmiddelenbulletin. In totaal ontvangt het bulletin jaarlijks circa 475.000 aan subsidie. Daarmee kan een redactiebureau met 2,2 fte worden onderhouden, alsmede de website en de papieren editie. Het bulletin verzorgt hiermee hoogwaardige informatie over geneesmiddelen voor een minimaal bedrag, aangezien het merendeel van de betrokkenen bij het bulletin enthousiaste en deskundige vrijwilligers zijn die slechts een beperkte onkostenvergoeding ontvangen. Maar deze subsidie is thans niet meer toereikend.

De onafhankelijke en kritische informatie stelt zorgverleners in staat om tegenwicht te bieden aan de zin en onzin die wordt gepresenteerd en gepubliceerd, zoals via de marketing van de farmaceutische industrie, en draagt bij aan de kwaliteit van rationele farmacotherapie. Op basis van onafhankelijke en wetenschappelijk gefundeerde bronnen wijst het Geneesmiddelenbulletin artsen en apothekers en zij die daarvoor in opleiding zijn, de weg in het woud van voornamelijk commercieel gekleurde geneesmiddeleninformatie. Het budget hiervoor van het Geneesmiddelenbulletin in vergelijking met dat van de farmaceutische industrie is lachwekkend.

Sinds enkele jaren schenkt het bulletin ook aandacht aan medische hulpmiddelen, overigens met instemming van het ministerie van VWS. Men stelt hier echter geen geld voor ter beschikking.

Op 30 juni 2016 vierde het Geneesmiddelenbulletin zijn 50ste verjaardag met een symposium ’Wetenschap en economie’, betaald door deelnemers en een schenking. De vele positieve reacties toonden weer eens het bestaansrecht van het bulletin. Vooruitlopend op het verminderen van de papieren editie kunnen wij u melden dat de Gebu-app (zie hieronder) inmiddels kan worden gedownload. Hiermee geeft het bulletin aan dat het verder zal gaan op de reeds ingeslagen weg van digitalisering.

Hiermee hoopt het Geneesmiddelenbulletin zijn lezers voldoende te hebben geïnformeerd over de ongebruikelijke, onwenselijke maar (blijkbaar) onvermijdelijke gang van zaken.

gebu-appDe app van het Geneesmiddelen is thans beschikbaar. Dit betekent dat u de artikelen op het juiste formaat kunt lezen op uw computer, laptop, tablet of smartphone. De app is beschikbaar voor Apple- en Androidtoestellen. Om de app te installeren opent u op uw iPhone de App Store of op uw Android toestel de Play Store. De app is het gemakkelijkst te vinden via de zoekfunctie. Wanneer u zoekt op het woord geneesmiddelenbulletin verschijnt de app met het wit-blauwe ’gebu’-logo. Tik op het logo en daarna op de knop Installeren.

U kunt de app ook via de website installeren. Ga met uw telefoon naar www.geneesmiddelenbulletin.com en u vindt onderaan de pagina een link om de app te openen in de App Store of Google Play.

Het redactiebureau, de redactiecommissie, de wetenschappelijke adviesraad en het bestuur zijn erg benieuwd naar uw mening over deze app. Uw commentaar wordt zeer op prijs gesteld en u kunt deze sturen naar info@geneesmiddelenbulletin.nl. Alvast onze dank voor de te nemen moeite.