Gebruiksadviezen bij zuigelingen met miconazol orale gel van groot belang

De Stichting Lareb ontving drie meldingen over zuigelingen die bijna stikten in miconazol orale gel ter behandeling van hun spruw. Het betrof een meisje van 16 dagen en twee meisjes van vier weken oud. Het meisje van 16 dagen oud was zo benauwd dat zij met spoed naar de polikliniek van het ziekenhuis moest worden gebracht, waar men de gel met kloppen en langdurig zuigen verwijderde. Bij de andere meisjes lukte het de moeder om door kloppen de benauwdheid op te heffen.
Het lijkt erop dat de klachten telkens werden veroorzaakt door een obstructie van de keel. Normaal mengt de gel zich uitstekend met het speeksel om vervolgens te vervloeien, waardoor ook de keelholte wordt bereikt. Bij zuigelingen komt deze speekselproductie mogelijk minder goed op gang. Theoretisch zou bij het gebruik van de gel een lokale allergische reactie kunnen zijn opgetreden. Dit is bij Lareb eenmaal eerder gemeld. Gezien het feit dat de klachten zo snel na inname optraden, lijkt een allergische reactie echter onwaarschijnlijk. In ieder geval bij twee meisjes was de gel niet op de juiste wijze geappliceerd. De ouders van het jongste meisje hadden de gel met een injectiespuitje achter in de keel gespoten. Bij één van de andere meisjes was de gel aan de voeding toegevoegd.

Het optreden van obstructie is waarschijnlijk te voorkomen door de verzorgers goed te instrueren over de applicatie van de gel. Bij zuigelingen wordt aangeraden 4 dd 2,5 ml in de mond aan te brengen. Men moet dit echter niet in één keer doen en zeker niet met een injectiespuitje achter in de keel spuiten. Het is aan te raden de gel in gedeelten via de vinger of een wattenstaafje aan te brengen en daarmee in de mond te verspreiden. Een andere mogelijkheid is de gel op een speen of bij borstvoeding op de tepel aan te brengen. Op deze wijze komt tevens een zuigreflex op gang waardoor de gel zich beter in de mondholte verdeelt. Overigens is de medicamenteuze behandeling van spruw meestal niet nodig.