Furosemide en ethacrynezuur opnieuw bezien / Multivitaminepreparaten in de chirurgie


Furosemide en ethacrynezuur opnieuw bezien
Farmacologie
Klinisch gebruik
Ongewenste werkingen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: diuretica, urineretentie, longoedeem, kaliumdepletie, hypokaliemie

Multivitaminepreparaten in de chirurgie
Klinisch gebruik
Indicaties
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: ascorbinezuur, vitaminedeficiëntie, infuus

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF