Frans zusterblad La Revue Prescrire vrijgesproken van aanklacht fabrikant

Een Parijse rechtbank heeft op 2 maart bekend gemaakt dat zij een aanklacht van het farmaceutische bedrijf Astellas Pharma tegen ons Franse zusterblad La Revue Prescrire heeft afgewezen.1 In de Franstalige septembereditie van 2009 had La Revue Prescrire een nieuwe indicatie voor het lokaal toepasbare tacrolimus (Protopic®, van Astellas) bij de preventie van exacerbaties van atopisch eczeem besproken.2 In het artikel, dat een vervolg was op een in 2003 gepubliceerd literatuuroverzicht, werd geconcludeerd dat tacrolimus niet diende te worden toegepast bij atopisch eczeem vanwege een ongunstige balans van werkzaamheid en bijwerkingen.
Astellas Pharma diende daarop een aanklacht in tegen La Revue Prescrire op grond van ’laster’. Men protesteerde tegen de ’onjuiste, of zelfs misleidende toon van bepaalde kritische opmerkingen in het artikel’. Een Parijse rechtbank oordeelde dat Prescrire de legitieme doelstelling die zij zichzelf heeft gesteld, niet te buiten was gegaan. Bovendien had Prescrire voldaan aan de verwachtingen van haar abonnees om een gedocumenteerde, kritische analyse te krijgen over een onderwerp dat behoort tot het algemeen belang en de veiligheid van de gezondheidszorg.
Wat bij een dergelijke beslissing van belang is, zo gaf de advocaat van La Revue Prescrire aan, is de erkenning van het recht op informatie en het recht om kritiek te geven, ongehinderd door de officiële positie van gezondheidsautoriteiten en door de aard van de censuur die Astellas Pharma trachtte op te leggen. Dit recht dient niettemin te worden ondersteund door een nauwgezette en volledig gedocumenteerde analyse, hetgeen volgens de rechtbank inderdaad het geval was met het artikel dat verscheen in La Revue Prescrire. 1. Astellas' lawsuit against Prescrire: French court rules that Prescrire did not ’denigrate’ Protopic® (tacrolimus). Perescrire [internet]. Via: http://english.prescrire.org/en/81/168/46799/0/NewsDetails.aspx?page=1.
2. Anoniem. Tacrolimus dermique en ’prevention’ (Protopic®). La Revue Prescrire 2009; 29: 653.

Auteurs

  • dr D. Bijl