Fotosensibilisatie door geneesmiddelen


Fotosensibilisatie
Fototoxiciteit
Fotoallergie
Conclusie
Tabel I 'Voorbeelden van stoffen met een fototoxisch mechanisme'
Tabel II 'Voorbeelden van stoffen met een fotoallergisch mechanisme'
Tabel III 'Verschillen tussen fototoxiciteit en fotoallergie'
Tabel IV 'Stoffen waarbij de ontwikkeling van persisterende lichtovergevoeligheid is beschreven'
Literatuur

Trefwoorden: fotosensibilisatie, UV-straling, huid

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF