Foliumzuur rond de conceptie: supplementen of natuurlijke voeding?

Voor de preventie van neurale-buisdefecten, zoals spina bifida en anencefalie, is het voor vrouwen belangrijk om voldoende foliumzuur in te nemen vanaf vier weken voor de conceptie tot en met de eerste acht weken van de zwangerschap. Een gecombineerde commissie van de Voedings- en Gezondheidsraad raadde vrouwen met een zwangerschapswens het innemen van foliumzuur 0,4-0,5 mg/dag aan. Hiertoe adviseerde zij voedingsmiddelen te gebruiken die van nature rijk zijn aan foliumzuur, zoals groenten, fruit en volkorenprodukten. Andere mogelijkheden waren: het restaureren van voedsel (waarbij men verliezen compenseert die zijn ontstaan door de bereiding), het verrijken van voedingsmiddelen en het gebruik van supplementen. Het ministerie van VWS raadde in november 1993 alle vrouwen met een zwangerschapswens aan om, naast adequate voeding, dagelijks foliumzuurtabletten van 0,5 mg te gebruiken (Gebu 1994; 28: 5) . Naar aanleiding hiervan is er door enkele huisartsen op aangedrongen voedsel te verrijken met foliumzuur, aangezien dit doeltreffender en minder medicaliserend zou zijn dan het slikken van tabletten.1 De Amerikaanse FDA heeft in februari 1996 laten weten dat voedingsproducenten in de VS foliumzuur zullen gaan toevoegen aan graanprodukten (o.a. brood, meel, macaroni). In ons land keurde het kabinet in september 1995 de restauratie van voedingsmiddelen goed, maar de verrijking ervan is vooralsnog niet aan de orde. In dit kader is een onlangs gepubliceerd onderzoek van belang.2
Bij 62 Ierse vrouwen zonder zwangerschapswens is onderzocht in hoeverre de extra inname van foliumzuur gedurende drie maanden resulteerde in een verhoging van de folaatspiegel in erytrocyten. De vrouwen werden gerandomiseerd ingedeeld in vijf groepen: 1. foliumzuur-tabletten 0,4 mg; 2. met foliumzuur verrijkte voedingsmiddelen; 3. folaten die van nature in voeding voorkomen; 4. dieetadvies en 5. een controlegroep. In alle groepen werd gezorgd voor een totale dagelijkse inname van 0,4 mg foliumzuur. Uit de eerste resultaten blijkt dat alleen de eerste twee methoden effectief zijn omdat, volgens de auteurs, de biologische beschikbaarheid van foliumzuur in supplementen en in verrijkte voeding groter is dan van natuurlijke folaten. Zij plaatsen vraagtekens bij het nut van het consumeren van voedingsmiddelen die van nature rijk zijn aan foliumzuur.1. Thomas S, Wiersma T, Flikweert S. Foliumzuur bij kinderwens: een onrijp preventie-advies. Medisch Contact 1993; 48: 1618.
2. Cuskelly GJ, McNulty H, Scott JM. Effect of increasing dietary folate on red-cell folate: implications for prevention of neural tube defects. Lancet 1996; 347: 657-659.