Farmaca tegen diarree


Bestrijding van het symptoom diarree
Protectiva
Stoffen die de peristaltiek beïnvloeden
Bestrijding van de oorzaak van diarree
Samenvattend advies
Overzichtstabel 'Farmaca tegen diarree'

Trefwoorden: diarree, adsorbentia, adstringentia, anticholinergica, opiumderivaten

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF