Famciclovir (Famvir®), antiviraal middel

Famciclovir
Famvir® (SmithKline Beecham Farma BV) 
Tablet 500 mg
antiviraal middel

Famciclovir, de diacetyl-6-deoxy-ester van penciclovir, is een antiviraal middel dat behoort tot de nucleoside-analoga. De werking berust op de remming van de virale DNA-synthese. Famciclovir is met name werkzaam tegen het herpes simplex-virus type 1 en 2, en het varicella zoster-virus. De werkzaamheid tegen het cytomegalovirus is beperkt.
Het middel wordt in de darmwand en de lever snel gehydrolyseerd tot penciclovir. Dit wordt vervolgens in de geïnfecteerde cellen omgezet in de actieve metaboliet penciclovirtrifosfaat. De biologische beschikbaarheid is ± 75%, dus aanzienlijk hoger dan bij aciclovir. Volstaan kan worden met driemaal daagse toediening. Famciclovir is, evenals valaciclovir, geregistreerd voor de 'behandeling van herpes infecties van de huid veroorzaakt door het Varicella zoster virus bij immunocompetente patiënten waarbij een ernstig beloop geanticipeerd wordt'. Daarnaast is het geregistreerd voor de 'behandeling van Herpes genitalis infecties (eerste infecties) bij immunocompetente patiënten', maar een toedieningsvorm voor deze indicatie is nog niet beschikbaar. De effectiviteit bij patiënten met een gestoorde immuniteit is nog niet vastgesteld.
Bij herpes zoster-infecties is famciclovir in vergelijkend onderzoek even effectief gebleken als aciclovir. De behandelingsresultaten bij deze indicatie zijn echter in het algemeen matig. Ook in de genezing van de huidafwijkingen zijn er nauwelijks of geen verschillen. Wel bleek in een onderzoek dat famciclovir de pijn bij een herpes zoster-infectie sneller verminderde dan aciclovir, maar het is zeer de vraag of dit verschil in zijn algemeenheid klinisch relevant is. Bij de behandeling van genitale herpes simplex-infecties verschilden de twee middelen evenmin in effectiviteit. Er zijn nog geen vergelijkende onderzoeken tussen famciclovir en valaciclovir beschikbaar.
Gebleken is dat de meeste varicella zoster- en herpes simplex-stammen die resistent zijn voor aciclovir, dit ook zijn voor famciclovir.
De meest frequent optredende bijwerkingen zijn hoofdpijn, misselijkheid en diarree. Daarnaast kunnen onder meer duizeligheid, sufheid, buikpijn en dyspepsie optreden. Het bijwerkingenprofiel lijkt dus nauwelijks te verschillen van dat van aciclovir. De dosering bij herpes simplex-infecties is 3 dd 250 mg gedurende vijf dagen. Bij herpes zoster-infecties is de dosering 3 dd 500 mg gedurende zeven dagen. De behandeling moet binnen 48 uur na de eerste verschijnselen van de huiduitslag beginnen.

Plaatsbepaling

Famciclovir is zowel bij de behandeling van herpes zoster- als van genitale herpes simplex-infecties bij immunocompetente patiënten wat betreft zijn matige effectiviteit en de bijwerkingen vergelijkbaar met aciclovir. Het voordeel van famciclovir ligt in de betere biologische beschikbaarheid. Volstaan kan worden met een driemaal daagse toediening tegen een vijfmaal daagse bij aciclovir.