Executie der 'wekaminen'


Inleiding
Toepassingen
Epiloog
Overzicht van preparaten waarvan het voorschrijven ongewenst is 
Literatuuroverzicht

Trefwoorden: wekaminen, amfetaminen, psycho-analeptica, hyperkinesie, obesitas

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF