Ethinylestradiol/desogestrel (Gracial®), oraal anticonceptivum

Ethinylestradiol/desogestrel
Gracial® (Organon Nederland BV)
7 tabletten met ethinylestradiol 40 µg/desogestrel 25 µg en 15 tabletten met ethinylestradiol 30 µg/desogestrel 125 µg
oraal anticonceptivum

Gracial® is een bifasisch oraal anticonceptivum met een combinatie van het oestrogeen ethinylestradiol en het progestageen desogestrel in twee verschillende verhoudingen. De dosis progestageen is in de eerste fase van zeven dagen duidelijk lager dan in de tweede fase. De tweefasenpreparaten die tot nu toe in de handel waren, bevatten 50 µg oestrogeen per dag. Gracial® is het eerste bifasische middel met minder oestrogeen, namelijk gemiddeld 33 µg/dag, waarmee het behoort tot de sub 50-pillen. Uiteraard zijn er wel diverse laaggedoseerde driefasenpreparaten op de markt. 
Uit diverse onderzoeken kwam naar voren dat pillen van de 3de-generatie die desogestrel of gestodeen bevatten het risico van tromo-embolie enigszins verhogen ten opzichte van de 2de-generatie anticonceptiva (Gebu 1996; 30: 22-23 en 73). De lang bestaande claim dat deze progestagenen een lager cardiovasculair risico zouden hebben, doordat ze minder androgene bijwerkingen hebben en het lipidenpatroon niet ongunstig beïnvloeden, is nog steeds niet bewezen.

Plaatsbepaling

Gracial® is het eerste bifasische anticonceptivum met minder dan 50 µg oestrogeen. Daarnaast bevat het desogestrel, dat een gering verhoogd risico van trombo-embolie heeft. Hier staan in vergelijking tot de sub 50-pillen van de 2e generatie geen voordelen tegenover.