Estradiolvaleraat/cyproteronacetaat (Climene 28®), nieuwe combinatie

Estradiolvaleraat/cyproteronacetaat
Climene 28® (Schering Nederland BV)
Dragees: 16 witte met estradiolvaleraat 2 mg; 12 roze met estradiolvaleraat 2 mg + cyproteronacetaat 1 mg
nieuwe combinatie

Dit is de eerste combinatie van het oestrogeen estradiolvaleraat met cyproteronacetaat, dat behalve progestagene eigenschappen tevens een anti-androgene en antigonadotrope werking heeft. Het middel is geregistreerd voor 'continue oestrogeensuppletie bij vrouwen met een uterus o.a.: - bij climacterische klachten in pre- en postmenopauze, zoals klachten van het urogenitale systeem; - bij dervingsverschijnselen na ovariëctomie die niet het gevolg is van een carcinomateuze aandoening; - ter preventie van postmenopauzale osteoporose.' In onderzoeken zijn bij deze indicaties geen voordelen boven andere combinaties van een oestrogeen met een progestageen aangetoond.
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: zwelling en een verhoogde gevoeligheid van de borsten, tussentijds bloedverlies, maagklachten en misselijkheid, veranderingen in lichaamsgewicht en libido, oedemen, hoofdpijn en depressieve gemoedstoestanden. Van cyproteronacetaat is in sommige proefdieronderzoeken een verhoogd vóórkomen van focale, mogelijk neoplastische leverbeschadigingen aangetoond, maar de klinische betekenis hiervan is nog onduidelijk (Gebu 1995; 29: 76-77).

Plaatsbepaling

Climene 28®, een combinatie van estradiolvaleraat en cyproteronacetaat, biedt geen voordeel boven andere middelen voor overgangsklachten en de preventie van osteoporose, indien een behandeling al nodig mocht zijn. Een neutraal progestageen verdient de voorkeur boven cyproteronacetaat. Vanwege de anti-androgene werking valt vaker libidoverlies te verwachten en de effecten van de combinatie op de lange termijn zijn nog onvoldoende bekend. De prijs is gelijk aan die van andere combinaties.