Estradiol (Estring®), nieuwe toedieningsvorm

Estradiol
Estring® (Pharmacia & Upjohn BV)
Vaginale ring 2 mg
nieuwe toedieningsvorm

De vaginale ring Estring® is gemaakt van siliconen-elastomeer en bevat een reservoir met daarin 2 mg estradiol. De ring geeft gedurende drie maanden een lage hoeveelheid estradiol af, ongeveer 7,5 µg per 24 uur. Het middel is geregistreerd voor de 'behandeling van postmenopauzale urogenitale klachten als gevolg van oestrogeen deficiëntie, zoals atrofische vaginitis met of zonder pruritus vulvae, dyspareunie, dysurie en urge klachten (als gevolg van atrofie van de mucosa van de urethra en het trigonum vesicae)'.
Er zijn met de ring twee open, gerandomiseerde onderzoeken gepubliceerd. 1 2 Hierin is de ring vergeleken met estriol in vaginale pessaria (3 weken 0,5 mg/dag, 9 weken 1,0 mg/week) en met geconjugeerde oestrogenen in een vaginale crème (3x3 weken 0,625 mg/dag en 3x1 week geen behandeling). In beide onderzoeken was de effectiviteit van de toedieningsvormen, gemeten als een verbetering van de subjectieve en objectieve symptomen van oestrogeendeficiëntie, vergelijkbaar.
In een ander, één jaar durend open, niet vergelijkend onderzoek met de vaginale ring staakte 20% van de patiëntes de behandeling.3 Bijwerkingen die typisch zijn voor (ring)pessaria, zoals vaginale bloedingen, ulcera en irritatie, vormden voor 6% van de vrouwen de reden om te stoppen. De overige 14% stopte om uiteenlopende andere redenen, zoals ontevredenheid over het effect. Bij gebruik van de ring kunnen ook andere lokale klachten optreden, zoals lage buikpijn en een drukkend gevoel in de vagina, op het rectum of op de blaas. Er bestaan geen duidelijke onderlinge verschillen in bijwerkingen tussen de diverse oestrogenen voor vaginaal gebruik.
Oestrogenen worden in geringe mate geresorbeerd door het vagina-epitheel. Dit zou tot systemische effecten kunnen leiden of tot stimulering van het endometrium. De afgifte van estradiol uit de ring en de daaropvolgende systemische resorptie is echter zeer laag. De plasmaconcentraties oestrogeen waren bij indirecte vergelijkingen lager dan bij andere vaginale oestrogeenpreparaten. De klinsiche betekenis hiervan is echter nog niet duidelijk. Evenmin is aangetoond dat de vaginale ring veiliger is wat het ontstaan van endometriumhyperplasie en -carcinoom betreft, aangezien in de vergelijkende onderzoeken geen endometriumbiopsieën zijn opgenomen. Het risico van endometriumafwijkingen is afhankelijk van de dosering en de duur van de behandeling. Het aantal onderzoeken waarbij langdurig vaginaal oestrogenen werden toegepast, is beperkt. Het nut van een onderhoudsbehandeling is nog onzeker. Onderzoek hiernaar, en naar de terugkeer van de klachten na een kortdurende behandeling, ontbreekt. Het gebruik van de ring is gecontraïndiceerd bij oestrogeen-afhankelijke tumoren en bij onverklaarde vaginale bloedingen.

Plaatsbepaling

De ring geeft in de vagina gedurende drie maanden een constante hoeveelheid estradiol af. Dat wordt in zodanig kleine hoeveelheden door het vagina-epitheel geresorbeerd dat systemische effecten onwaarschijnlijk zijn. De bijwerkingen zijn voornamelijk van lokale aard. Gepubliceerde vergelijkende onderzoeken zijn schaars, zodat een uitspraak over mogelijke verschillen tussen de diverse lokaal toegediende oestrogenen niet mogelijk is. Van de toepassing van de ring zelf zijn echter bijwerkingen te verwachten. Het nut van een onderhoudsbehandeling is overigens nog niet duidelijk. De vaginale ring is veel duurder dan vaginale toedieningsvormen van andere oestrogenen.


<hr />


1. Hendriksson L et al. AM J Obstet Gynecol 1994; 171: 624-632.
2. Ayton RA et al. Br J Obstet Gynaecol 1996; 103: 351-358.
3. Hendriksson L et al. Am J Obstet Gynecol 1996; 174: 85-92.