Epileptici onder behandeling (2)


Fenobarbital
Aprobarbital en barbital
Heptobarbital en methylfenobarbital
Primidon
Fenytoïne
Mefenytoïne
Fenytoïne-valerianaat
Ethosuximide
Mesuximide
Ethadion
Trimethadion
Fenacemide
Ethylfenacemide
Chloordiazepoxide
Diazepam
Nitrazepam
Carbamazepine
Sultiam
Literatuur

Trefwoorden: epilepsie, complicaties, sufheid, spierslapte, hoofdpijn, tandvleeshyperplasie

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF