Emedastine (Emadine®), antihistaminicum

In deze rubriek worden nieuwe geneesmiddelen besproken, kort nadat ze in de handel zijn gebracht. Van sommige producten kan de plaatsbepaling slechts voorlopig zijn omdat nog relatief weinig bekend is over de veiligheid en effectiviteit. Toch menen we dat een vroeg commentaar van belang kan zijn voor de praktijk. Wanneer na verloop van tijd nieuwe gegevens daartoe aanleiding geven komen we op de eerste bespreking terug.
De prijzen zijn berekend aan de hand van de KNMP-taxe van juni 1999, inkoopprijzen excl. BTW, tenzij anders aangegeven.

Emedastine
Emadine® (Alcon Nederland BV)
Oogdruppels 0,5 mg/ml; conserveermiddel: benzalkoniumchloride 0,01%

antihistaminicum

Na levocabastine (Gebu 1992; 26: 13-14) en azelastine (Gebu 1999; 33: 43) is nu een derde antihistaminicum, namelijk emedastine, als oogdruppel op de markt gebracht. Het middel is in Europees verband geregistreerd voor de 'symptomatische behandeling van seizoengebonden allergische conjunctivitis'.1
Er zijn twee dubbelblinde, gerandomiseerde klinische onderzoeken met deze oogdruppels gepubliceerd.2 3 In het eerste werd bij 290 patiënten met een pollinosis voor de Japanse ceder de werkzaamheid van emedastine 4 mg/dag, vanaf twee weken vóór en vervolgens gedurende het gehele seizoen, ten opzichte van placebo aangetoond.2 In het tweede onderzoek bij 36 patiënten met een door allergeen geïnduceerde allergische conjunctivitis, verminderde emedastine 0,05% de jeuk en irritatie significant, terwijl ketorolac 0,5% waarmee werd vergeleken, niet effectief was.3 Overigens is ketorolac voor deze indicatie niet in ons land geregistreerd.
Volgens het samengevatte beoordelingsrapport leidden de resultaten van (ongepubliceerd) klinisch onderzoek met betrekking tot de verlichting van roodheid en jeuk, tot de conclusie dat emedastine 0,05% therapeutisch equivalent is aan levocabastine 0,05%.1
In de klinische onderzoeken kwamen met emedastine bijwerkingen in 14-18% van de gevallen voor tegen 12,5% met levocabastine.1 Ze weken niet wezenlijk af van hetgeen bij andere antihistaminica in oogdruppelvorm wordt gezien. Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt niet aanbevolen.1

 

 

Plaatsbepaling

Er zijn te weinig klinische onderzoeken met emedastineoogdruppels gepubliceerd om eventuele voordelen ten opzichte van andere antihistaminica te kunnen vaststellen. Er is geen reden om een dergelijk matig gedocumenteerd middel voor te schrijven.

 

 


 


1. CPMP. EPAR Emadine. Londen, 27 januari 1999. http://www.eudra.org/emea.html.
2. Okuda M et al. Practica Otologica 1995; 88: 797-816.
3. Discepola M et al. Acta Ophtalm. Scand. 1999; 228: 43-46.