Eerste Nederlandse openbaar beoordelingsrapport uitgegeven

Het CBG heeft onlangs voor de eerste keer een eigen beoordelingsrapport van een geneesmiddel uitgegeven, namelijk voor het antimigrainemiddel rizatriptan (Maxalt®). Het beoordelingsrapport, dat tot stand kwam in samenwerking met de firma MSD, is een belangrijke aanvulling op de informatie in de bijsluiter. De meeste relevante gegevens uit onderzoeken bij de mens en het proefdier zijn er in samengevat. Tot op heden waren dit soort gegevens niet beschikbaar voor derden. De informatie is in eerste instantie bedoeld voor artsen en apothekers, die deze gegevens kunnen gebruiken bij het voorschrijven, afleveren en het bewaken van het gebruik van geneesmiddelen.
Het CBG zal vanaf heden alle beoordelingsrapporten van geneesmiddelen, die binnen de Europese Unie als eerste in ons land worden geregistreerd, op haar website publiceren (//www.cbg-meb.nl). De beoordelingsrapporten van geneesmiddelen die centraal in Europees verband zijn geregistreerd, staan op de website van het Europese Bureau voor de beoordeling van geneesmiddelen, EMEA (//www.eudra.org/emea/html), die ook via de website van het CBG is te bereiken.