Eén pen, één patiënt

Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg is een melding ontvangen van een fabrikant van insulinepennen. Enkele ziekenhuizen hadden de bij de pennen behorende cilinderampullen teruggestuurd, omdat de inhoud ervan licht gekleurd was. Na onderzoek bleken ze erytrocyten te bevatten. Vermoedelijk vloeit na de toediening van insuline soms enig bloed terug in de ampul, en blijkbaar worden de ampullen in sommige ziekenhuizen voor meer dan één patiënt gebruikt.
Vanwege het risico van transmissie van infectieuze pathogenen via bloed, is het niet acceptabel om insulinepennen en cilinderampullen voor meer dan één patiënt te gebruiken.