Doxycycline / Antimicrobiële therapie IV


Doxycycline
Resorptie en excretie
Dosering
Bijwerkingen
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: tetracyclines, bijwerkingen, nierfunctie

Antimicrobiële therapie IV
Serumconcentraties van antibiotica en chemotherapeutica
Aanleidingen voor het bepalen van de concentratie
De gewenste antimicrobiële concentraties
Cumulatie van antimicrobiële stoffen
Literatuur

Trefwoorden: serumconcentratie, chemotherapeutica, osteomyelitis, pyelonefritis

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF