Doxycycline: anafylactische reactie

Doxycycline is een tetracycline met een bacteriostatische werking tegen een breed spectrum van bacteriën en enkele protozoa. De meest voorkomende bijwerkingen zijn maag-darmstoornissen en huidreacties. De Sectie Geneesmiddelenbewaking van de Inspectie voor de Gezondheidszorg ontving de laatste jaren twee meldingen van een anafylactische reactie.
De eerste melding betrof een 53-jarige vrouw, die vanwege een bovenste luchtweginfectie doxycycline kreeg voorgeschreven. Drie kwartier na de eerste inname daarvan, begon zij te braken en kreeg zij diarree, krampende buikpijn, dyspnoe en pijn op de borst. Bij aankomst in het ziekenhuis had zij een tensie van 50/30 mm Hg. Verder was de patiënte dyspnoïsch en had zij een fijnvlekkige huiduitslag op het gelaat, de romp en de armen. Na behandeling met adrenaline, clemastine en prednisolon, was zij na drie dagen hersteld en de huiduitslag verdwenen.
Bij de tweede patiënt, een 53-jarige man, ontstond de anafylactische reactie 15 minuten na inname. De verschijnselen bestonden uit een lage tensie van 80/60 mm Hg, bronchoconstrictie en urticaria. De patiënt kon thuis door de huisarts worden behandeld en was dezelfde dag volledig hersteld.