Domperidon, een panacee?


Farmacologie en farmacokinetiek
Werkingswijze
Ervaringen in de praktijk
Andere toepassingen
Bijwerkingen, interacties, contra-indicaties en voorzorgen
Dosering
Plaatsbepaling en conclusie

Trefwoorden: domperidon, epigastrische en abdominale klachten, motiliteitsstoornissen van het maagdarmkanaal, ziekte van Parkinson, migraine, reisziekte

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF