Diuretica en kaliumstofwisseling


Inleiding
Relatie diuretica en kaliumverlies
Klinische verschijnselen van kaliumtekort
Relatie plasmakalium/lichaamskalium
Maatregelen tegen kaliumtekort
Literatuur

Trefwoorden: diuretica, oedeem, kaliumtekort, psychisch syndroom, spierzwakte, kaliumchloridetabletten

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF