‘Direct-to-consumer-advertising’: Europeanen verdienen beter

In een persbericht dat is ondertekend door 29 organisaties, waaronder de International Society of Drug Bulletins (ISDB), wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de voorgestelde wijzigingen in richtlijn en verordening die informatie over geneesmiddelen in Europa regelen. [1] De voorgestelde wijzigingen zijn in tegenspraak met de visie van de in 2007 en 2008 geraadpleegde gezondheidsorganisaties die stellen dat de farmaceutische industrie niet kan worden beschouwd als een bron van betrouwbare en objectieve informatie vanwege een duidelijke en niet te voorkomen belangenverstrengeling. Ook de ISDB waarschuwde hier in 2007 al voor (Gebu 2007; 41: 80-81, Gebu 2008; 42: 106-108, Gebu 2009; 43: 11 en Gebu 2010; 44: 22).

In het persbericht (‘Europeanen verdienen beter’) worden de volgende vijf verbeterpunten genoemd.
1. De officiële bijsluiter moet toegankelijker en bruikbaarder worden voor patiënten door te waarborgen dat de farmaceutische industrie zich blijft houden aan de eisen die worden gesteld aan de verpakking en bijsluiter van het geneesmiddel (bv. overleg met patiëntengroepen).
2. De communicatie tussen patiënten en zorgverleners moet worden geoptimaliseerd. Voor een juiste informatie heeft de patiënt behoefte aan een vertrouwensrelatie waarin ruimte is voor dialoog.
3. Nationale (registratie)autoriteiten moeten worden gestimuleerd om (pro)actief en op transparantere wijze informatie te geven door bijvoorbeeld gegevens over werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten openbaar te maken, zowel vóór- als nadat het product op de markt is gekomen.
4. Het is van belang nieuwe vormen van onafhankelijke, vergelijkende informatie over behandelmogelijkheden te ontwikkelen en bestaande te verbeteren.
5. Er moet snel en definitief een eind komen aan de onduidelijkheid die bestaat over de verwarrende rol van de farmaceutische industrie op andere actoren in de gezondheidszorg door volledige implementatie en versterking van de Europese regelgeving over reclame voor farmaceutische producten.

Het persbericht sluit af met het dringende verzoek aan John Dalli, de commissaris voor Gezondheid- en Consumentenbescherming, om de huidige voorstellen tot wijziging van de richtlijn en verordening over informatie aan patiënten op korte termijn te heroverwegen en de vijf verbeterpunten over te nemen, zodat patiënten zijn verzekerd van relevante, dat wil zeggen onafhankelijke en vergelijkende, informatie over geneesmiddelen.


1. www.epha.org/a/3925

Auteurs

  • mw drs J.U.C.M. Santen-Reestman