Diazepam intraveneus / Farmacotherapie bij varicosis cruris (spataderen)


Diazepam intraveneus
Plasmaconcentratie en effect
Toepassingsgebied
Bijwerkingen
Voorzorgen
Dosering
Conclusie

Trefwoorden: diazepam, status epilepticus, eclampsie, tetanus, bijwerkingen, voorzorgen

Farmacotherapie bij varicosis cruris
Inleiding
Oedeem bij varicosis
Orale toepassing van geneesmiddelen
Samenvatting

Trefwoorden: varicosis cruris, spataderen, veneuze circulatie, veneuze insufficiëntie, hydroxyethylrutosiden

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF