Dextromethorfan

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten geneesmiddelen die het hoestprikkeldempende middel dextromethorfan (merkloos, Bisotussin®, Dampo bij droge hoest®, Darolan hoestprikkeldempend®, Pectofree® en Vicks vaposiroop®) bevatten voortaan in de categorie Uitsluitend Apotheek (UA) in te delen. Dit betekent dat deze geneesmiddelen zonder recept uitsluitend in de apotheek verkrijgbaar zijn.1 Met de inwerkingtreding van de herziene Geneesmiddelenwet per 1 juli 2007 vallen zelfzorggeneesmiddelen in de categorie Uitsluitend Apotheek (UA), Uitsluitend Apotheek of Drogist (UAD) of Algemene Verkoop (AV) (Gebu 2008; 42: 4). De afleverstatus van dextromethorfan bevattende geneesmiddelen is gewijzigd van UAD naar UA op basis van een afweging van de risico’s voor de volksgezondheid, zo geeft het CBG aan.1 Tot 1 maart 2009 geldt een overgangsregeling om de status van de middelen aan te passen en daarna mogen bij de drogist geen geneesmiddelen worden verkocht die dextromethorfan bevatten.1 De discussie over de werkzaamheid en bijwerkingen van dextromethorfan krijgt hiermee een interessante wending. Overigens heeft de Amerikaanse registratieautoriteit de leeftijd voor hoest- en verkoudheidmiddelen die 'over the counter' verkrijgbaar zijn verhoogd naar vier jaar.2 
  ?
In Gebu 2006; 40: 54-55 werd de vraag gesteld waarom dextromethorfan, waarvan de werkzaamheid bij de behandeling van hoestklachten bij kinderen niet of onvoldoende is aangetoond, nog in de vrije verkoop is, terwijl wel ernstige neuropsychiatrische bijwerkingen bekend waren geworden (Gebu 2005; 39: 142-143). Hierover zijn toen kamervragen gesteld en de minister van VWS gaf het CBG de opdracht deze vraag nader te onderzoeken. In september 2007 kwam dextromethorfan niet voor op de AV-lijst, maar was het middel nog wel UAD verkrijgbaar (Gebu 2008; 42: 4). In het televisieprogramma Tros Radar is in februari 2008 aandacht besteed aan het gebrek aan bewijs voor werkzaamheid van dextromethorfan en de ernstige bijwerkingen die kunnen optreden.3 Naar aanleiding hiervan zijn toen opnieuw Kamervragen gesteld.4 Nu kan worden vastgesteld dat het CBG de afleverstatus van dextromethorfan heeft gewijzigd van UAD naar UA. Bij deze wijziging van de afleverstatus heeft het CBG nagelaten haar beslissing openlijk en inhoudelijk te motiveren. Het zou het CBG sieren indien zij haar beslissing transparant zou maken door deze op haar website te plaatsen.

<hr />

 


  1. www.cbg-meb.nl/CBG/nl/people/actueel/20080829-domperidon-dextromethorfan/default.htm.
  2. http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2008/NEW01899.html.
  3. Tros Radar, uitzending 4 februari 2008. https://radar.avrotros.nl/.
  4. Handelingen II, vergaderjaar 2007-2008, ingezonden 6 februari 2008.
Is een link niet langer toegankelijk (inactief) en wilt u deze informatie, neem dan contact op via: info@ge-bu.nl

Auteurs

  • dr D. Bijl