De 'prikpil'


Inleiding
Toepassing
Werkingsmechanisme, farmacokinetiek
Terugkeer van de vruchtbaarheid
Bijwerkingen
Metabole en andere effecten
Carcinogeniteit
Congenitale afwijkingen
Lactatie
Voor- en nadelen van de 'prikpil'
Wanneer de 'prikpil'?
Literatuur

Trefwoorden: anticonceptie, prikpil, onregelmatige bloedingen, betrouwbaarheid

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF