De conservatieve behandeling van glaucoom


Inleiding
β-blokkerende stoffen
Miotica
Sympathicomimetica al dan niet gecombineerd met een sympathicolyticum
Carboanhydraseremmers
Gebruik tijdens de graviditeit, lactatie en op de kinderleeftijd
Samenvatting/Conclusie

Trefwoorden: glaucoom; behandeling van -; β-blokkerende stoffen bij -; parasympathicomimetica bij -; combinatie van sympathicomimetica en sympathicolytica bij -; carboanhydraseremmers bij -

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF

Auteurs

  • dr P.F.J. Hoyng