De behandeling van pseudo-kroep met corticosteroïden

Pseudo-kroep is een laryngitis subglottica bij jonge kinderen die wordt gekenmerkt door blafhoest, schorre stem, dyspnoe en inspiratoire stridor. Doorgaans is een infectie met para-influenzavirus de oorzaak. Kinderen met pseudo-kroep worden meestal verwezen in de late avonduren, als het advies van de huisarts om te stomen onvoldoende heeft gewerkt. Bewezen is dat een verneveling van budesonide de symptomen doet verminderen, maar nog onduidelijk is of deze behandeling beter is dan de conventionele therapie met oraal of intramusculair dexamethason. Voorts is het de vraag of door beide behandelingen ook de noodzaak van opname in een ziekenhuis afneemt. Deze beide vraagstellingen werden dubbelblind en gerandomiseerd onderzocht bij 144 kinderen, die met matig ernstige pseudo-kroep (kroepscore: 3-6 uit 17) een afdeling voor spoedeisende hulp bezochten.1 2 Alle kinderen werden gedurende 20 minuten behandeld met een verneveling van epinefrine 11,25 mg. Aan deze basisbehandeling werd toegevoegd budesonide 4 mg per jetvernevelaar of een intramusculaire injectie dexamethason 0,6 mg/kg lichaamsgewicht of een placebo per vernevelaar. De kinderen werden ieder uur geobserveerd en na vijf uur werd beslist over al dan niet opnemen in het ziekenhuis.
In de placebogroep moesten significant vaker kinderen worden opgenomen (71%) dan in de budesonide- (38%) of de dexamethasongroep (23%). Voorts gaf de behandeling met dexamethason na vijf uur een sterkere verbetering van de klinische symptomen, zoals de kroepscore, dan die met budesonide. Deze laatste bevinding was verrassend omdat de lokale weefselconcentratie van budesonide na adequate verneveling sneller stijgt dan die van dexamethason na intramusculaire toediening. Er werden overigens geen bijwerkingen geconstateerd, met name geen bacteriële tracheïtis.1 Uit een ander onderzoek kwam naar voren dat vernevelde budesonide 2 mg even effectief is als oraal dexamethason 0,6 mg/kg lichaamsgewicht en dat de gecombineerde toepassing van beide geen verdere voordelen biedt.3 Uit nog een ander onderzoek komen aanwijzingen dat een lagere dosis oraal dexamethason van 0,15 mg/kg lichaamsgewicht even effectief is.4

Uit deze resultaten blijkt dat corticosteroïden veilig kunnen worden gebruikt bij de spoedeisende behandeling van matig ernstige pseudo-kroep, mits een continue en kundige observatie van het kind gedurende enkele uren is gegarandeerd.5 De toediening kan plaatsvinden in de vorm van één enkele dosis geïnhaleerd budesonide of eenmalig oraal (evt. i.m.) dexamethason.1. Johnson DW, Jacobson S, Edney PC, Hadfield P, Mundy ME, Schuh S. A comparison of nebulized budesonide, intramuscular dexamethasone, and placebo for moderately severe croup. N Engl J Med 1998; 339: 498-503.
2. Jaffe DM. The treatment of croup with glucocorticoids. N Engl J Med 1998; 339: 553-555.
3. Klassen TP, Craig WR, Moher D, Osmond MH, Pasterkamp H, Sutcliffe T et al. Nebulized budesonide and oral dexamethasone for treatment of croup, a randomized controlled trial. JAMA 1998; 279: 1629-1632.
4. Geelhoed GC, Turner J, Macdonald WBG. Efficacy of a small single dose of oral dexamethasone for outpatient croup: a double blind placebo controlled clinical trial. BMJ 1996; 313: 140-142.
5. Roorda RJ, Walhof ChM, Brand PLP. Behandeling van laryngitis subglottica (pseudokroep): steroïden in plaats van stomen. Ned Tijdschr Geneeskd 1998; 142: 1658-1662.