Commentaren Medicatiebewaking

Recent is een nieuwe versie verschenen van de door de Stichting Health Base uitgegeven 'Commentaren Medicatiebewaking Pharmacom Medicom'. Deze commentaren bevatten de toelichting op geneesmiddeleninteracties, contra-indicaties, intoleranties, (pseudo)dubbelmedicatie, en gebruikersadviezen en -waarschuwingen, zoals deze in de Pharmacom/Medicom computersystemen worden gebruikt. Het boek kan echter uitstekend op zichzelf worden gebruikt. Daarom zijn de commentaren ook voor artsen en apothekers die geen gebruik maken van deze computersystemen goed bruikbaar om de kwaliteit van het voorschrijven van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk te helpen verhogen. Het boek kan worden besteld bij de Stichting Health Base.


Commentaren Medicatiebewaking Pharmacom Medicom 2001. Stichting Health Base, Randhoeve 225, 3995 GA Houten. Telefoon 030-635 5150/fax 030-635 5155. ISBN 90-74027-17-2. Prijs ƒ. 160,- exclusief verzendkosten.