Cisplatine


Inleiding
Ontwikkeling van resistentie
Farmacologie
Klinische toepassing
Toxiciteit
Toekomst
Conclusie

Trefwoorden: cisplatine; toepassing en klinische farmacologie van -; carboplatine

Erratum: de paginanummering is van 19 t/m 22

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF

Auteurs

  • dr R.E.N. van Rijswijk, dr J.B. Vermorken