Chemotherapie van virusinfecties


Inleiding
Algemene aspecten van de antivirale chemotherapie
Beschikbare middelen
Toekomstige middelen
Plaats van antivirale chemotherapie
Tabel 'Overzicht van de in Nederland meest toegepaste antivirale chemotherapeutica'

Trefwoorden: antivirale chemotherapie, amantadine, tromantadine, idoxuridine, trifluridine, cytarabine, vidarabine, vidarabine-monofosfaat, aciclovir

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF