Chemotherapeutica voor de behandeling van solide maligne tumoren


Werking
Alkylerende stoffen
Antimetabolieten
Actinomycine D
Methylhydrazinederivaten
Hormonen
Bijwerkingen
Remming van de beenmergfunctie
Remming van het lymfogene- en reticulo-endotheliale systeem
Verschijnselen van de tractus digestivus
Invloed op de huid
Invloed op het zenuwstelsel
Invloed op de gonaden en de foetus
Indicaties en contra-indicaties
Wijze en tijdstip van toediening
Enkele belangrijke stoffen
Literatuur
Tabel: indeling van kankerchemotherapeutica

Trefwoorden: toxiciteit, cytostatica,chemotherapie, trombocytopenie, busulfan

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF