Cefalosporinen, een herwaardering


Inleiding
Classificatie
Farmacokinetiek
Bijwerkingen
Klinische bruikbaarheid van cefalosporinen
Conclusie
Tabel 'Beschikbare cefalosporinen'
Tabel 'Minimum remmende concentraties (mrc) van cefalosporinen in mg/l

Trefwoorden: cefalosporinen, antibiotica, galweginfecties, bacteriëmie, endocarditis

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF