CBG ontraadt gelijktijdig gebruik lamotrigine en gecombineerde orale anticonceptiva

In de productinformatie van lamotrigine (Lamictal®) is recent een nieuwe waarschuwing opgenomen die het gelijktijdig gebruik ontraadt van lamotrigine met orale anticonceptiva (combinatiepreparaten van progestageen en oestrogeen), die gebruik maken van een pilvrije of placeboweek. Lamotrigine is geregistreerd voor de indicaties partiële epilepsie met of zonder generalisatie, primair gegeneraliseerde epilepsie en het syndroom van Lennox Gastaut als adjuvante behandeling bij het falen van andere beschikbare anti-epilepticacombinaties.

De waarschuwing is opgesteld naar aanleiding van een niet-gepubliceerd farmacologisch onderzoek waaruit bleek dat bij gelijktijdig gebruik van lamotrigine tot 300 mg en orale anticonceptiva (combinatiepreparaten van progestageen en oestrogeen) de plasmaconcentraties van lamotrigine met ongeveer de helft dalen door toename van de klaring. Gedurende de pilvrije week nemen de lamotrigineconcentraties weer met een factor twee toe en na het starten met een nieuwe verpakking orale hormonale anticonceptiva dalen de lamotrigineconcentraties weer. Maandelijkse variaties van de plasmaconcentraties van lamotrigine in deze orde van grootte zijn niet gewenst.

Het starten of stoppen van orale hormonale anticonceptiva zonder aanpassing van de lamotriginedosering is geassocieerd met respectievelijk verlies van aanvalscontrole en het optreden van dosisgerelateerde bijwerkingen. Het wordt daarom aanbevolen om bij patiënten die lamotrigine gebruiken en die met een hormonaal anticonceptivum willen beginnen, een hormonaal anticonceptivum te kiezen zonder een maandelijkse pilvrije of placeboweek, zoals continue hormonaal anticonceptiva met uitsluitend progestagenen (oraal, implantaat, injectiepreparaat, IUD).
Bij een wijziging van een continue hormonaal anticonceptivum dient men rekening te houden met variaties van de plasmaconcentraties van lamotrigine. De dosis van lamotrigine dient te worden aangepast op geleide van de individuele plasmaconcentratie en/of de klinische respons (het optreden van dosisgerelateerde bijwerkingen

Lamotrigine en zwangerschap. Bij gebruik van lamotrigine tijdens de zwangerschap zullen de lamotrigineconcentraties dalen. Dit kan leiden tot verlies van aanvalscontrole. Na de geboorte kan de plasmaconcentratie van lamotrigine weer snel stijgen, met een risico van dosisgerelateerde bijwerkingen. Het wordt aanbevolen de lamotrigineconcentratie te controleren vóór, tijdens en na afloop van de zwangerschap en zonodig de lamotriginedosering aan te passen. Na de geboorte dient de patiënt te worden gecontroleerd in verband met dosisgerelateerde bijwerkingen Ook de productinformatieteksten van de generica van lamotrigine worden op korte termijn aangepast.

Auteurs

  • drs C.J. Jonker, mw drs E.F.W. van Vlijmen