Calciumcarbonaat en vitamine D en K

Calciumcarbonaat en vitamine D en K
Davitamon Calcium met vitamines D+K (Chefaro Nederland BV)
Kauwtablet 1000 mg calciumcarbonaat+2,5 μg vitamine D+500 μg vitamine K
toevoeging vitamine K

Tot nu toe was het vrij verkrijgbare, niet-geregistreerde Davitamon Calcium in de handel als kauwtablet met calciumcarbonaat en vitamine D in citroen- of sinaasappelsmaak. Nu is daaraan vitamine K toegevoegd, omdat het volgens de productinformatie 'helpt bij het inbouwen van calcium in de botten'. Het vermeende nut van vitamine K voor de preventie van osteoporose berust echter op de beïnvloeding van surrogaatparameters en is onbewezen. Kwaad kan het middel daarentegen soms wel. Volgens de Federatie van Nederlandse Thrombosediensten zal er, gezien de relatief grote hoeveelheid vitamine K (500-1000 μg) die een gebruiker in de aanbevolen dosering binnen krijgt, zeker sprake zijn van een interactie met een antistollingsbehandeling. Weliswaar bevat de productinformatie voor patiënten met orale antistollingsmiddelen de waarschuwing om het product uitsluitend in overleg met de huisarts te gebruiken, maar niet iedereen zal dit lezen en vergissingen liggen voor de hand. Bovendien zou het opnemen van een absolute contra-indicatie beter zijn geweest.

Plaatsbepaling

Het nut van de toevoeging van vitamine K aan kauwtabletten met calcium en vitamine D is niet aangetoond. Wel bestaat er bij dit vrij verkrijgbare, niet-geregistreerde middel een risico van een interactie met een antistollingsbehandeling. Het gebruik van deze zinloze en soms, potentiëel gevaarlijke combinatie is dus af te raden.