Calciumantagonisten


Inleiding
Werkingswijze
Farmacokinetiek
Toepassing
Dosering
Bijwerkingen
Contra-indicaties, interacties en voorzorgen
Samenvatting/conclusie
Tabel I 'Samenvatting van de gegevens over dosering en farmacokinetiek'
Tabel II 'Toepassingen van nifedipine, verapamil en diltiazem'

Trefwoorden: calciumantagonisten, verapamil, nifedipine, diltiazem, angina pectoris, ziekte van Raynaud, prinzmetal angina

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF