Buprenorfine transdermaal (Transtec®), behandeling ernstige chronische pijn


Bij de behandeling van ernstige chronische pijn gaat, indien een opioïde is geïndiceerd, de voorkeur uit naar morfine oraal met gereguleerde afgifte. Transdermale toediening van opioïden kan een alternatief zijn bij patiënten met een stabiele opioïdebehoefte en slikproblemen. Het gerandomiseerde onderzoek met buprenorfine transdermaal kent nogal wat methodologische beperkingen, maar zelfs als deze terzijde worden gelegd, is de conclusie dat de werkzaamheid van buprenorfine transdermaal gering is.
Het verschil tussen fentanyl transdermaal en buprenorfine transdermaal betreft onder meer het toepassingsgebied: fentanyl kan ook bij kinderen vanaf twee jaar worden toegepast. Er bestaan echter ook problemen bij het overstappen van en naar hoge dosis opioïden (in verband met de maximale dosering van buprenorfine en het plafondeffect). Door de partiële agonistische werking en sterke binding, werken de andere opioïden in eerste instantie onvoldoende bij overschakeling. Dit maakt dat dit middel buitengewoon lastig in het gebruik is. Buprenorfine transdermaal is alleen onderzocht in doseringen tot maximaal 120 mg morfine-equivalent, terwijl fentanyl transdermaal tot 1100 mg morfine-equivalent is onderzocht. Voorts is buprenorfine vanwege het plafondeffect geen alternatief voor opioïden bij hogere doseringen. Voor buprenorfine transdermaal is derhalve geen plaats bij de behandeling van ernstige chronische pijn. Als transdermale toediening gewenst is, heeft fentanyl transdermaal de voorkeur.

 

stofnaam merknaam® dosering (DDD)* kosten
buprenofine trandermaal Transtec

35 µg/uur

52,5 µg/uur

70 µg/uur

19,87 per 4 stuks

29,80 per 4 stuks

39,74 per 4 stuks

fentanyl trandermaal Fentanyl

50 µg/uur

75 µg/uur

100 µg/uur

44,08 per 5 stuks

62,06 per 5 stuks

78,29 per 5 stuks

morfine retard

Kapanol

MS Contin

60 mg 20,79 per 28 tabl.
morfine morfine HCL drank 5 mg/ml 100 mg 6,59 per 100 ml

   1. Productinformatie buprenorfine (Transtec®) via: www.cbg-meb.nl, Geneesmiddeleninformatiebank.
  2. CFH-rapport buprenorfine (Transtec®) via: www.cvz.nl, CFH-rapporten.  

Auteurs

  • dr D. Bijl