Budesonide/formoterol (Symbicort®), nieuwe combinatie

Budesonide/formoterol   
Symbicort® Turbuhaler® (AstraZeneca BV)
Poeder voor inhalatie; 200 µg/6 µg per inhalatie
nieuwe combinatie

Dit nieuwe combinatiepreparaat bevat het inhalatiecorticosteroïde budesonide en de langwerkende β2-agonist formoterol in een door inhalatie geactiveerde 'multidose' droogpoederinhalator. Beide werkzame stoffen zijn in Nederland al een aantal jaren afzonderlijk in de handel. Het combinatiepreparaat is geregistreerd voor 'de onderhoudsbehandeling van astma, wanneer een combinatie van een inhalatiecorticosteroïde met een langwerkende β2-agonist geschikt wordt geacht'.1 De aanbevolen dosering voor patiënten ouder dan 12 jaar is 2 dd 1-2 inhalaties.
Inhalatiecorticosteroïden, zoals budesonide, hebben een ontstekingsremmend effect. Dit leidt tot een vermindering van astmasymptomen en exacerbaties. Formoterol heeft een bronchusverwijdend effect. Toevoeging van formoterol aan budesonide verminderde in klinisch onderzoek de astmasymptomen, verbeterde de longfunctie en verminderde het aantal exacerbaties.2 3
Klinisch onderzoek
. De effectiviteit van de vaste combinatie budesonide/formoterol is bestudeerd in een twaalf weken durend gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij 362 volwassen patiënten met matig tot ernstig persisterend astma.4 Er was geen verschil in effectiviteit tussen het combinatiepreparaat en de afzonderlijke bestanddelen.4 Resultaten van onderzoek naar het effect van het combinatiepreparaat op de therapietrouw zijn niet gepubliceerd.
Bijwerkingen. Hoofdpijn, palpitaties, tremor, irritatie van de mondholte, hoesten, heesheid en Candida-infecties in de mondholte treden vaak op. In zeer zeldzame gevallen kan, evenals bij andere inhalatietherapieën, bronchospasme optreden. De kans op systemische bijwerkingen van het inhalatiecorticosteroïde, zoals bijnierschorssuppressie en remming van de lengtegroei bij kinderen, dient zo laag mogelijk te worden gehouden door de laagst mogelijk effectieve dosering te gebruiken.
Contra-indicaties en interacties. Het middel dient niet te worden gebruikt bij overgevoeligheid voor budesonide, formoterol of geïnhaleerd lactose.

Plaatsbepaling

Alleen voor een beperkte groep patiënten die stabiele doseringen budesonide en formoterol gebruiken, kan de het combinatiepreparaat van voordeel zijn, omdat een geringer aantal inhalaties per dag behoeft te worden gebruikt. In theorie kan dit de therapietrouw bevorderen. Dit is echter niet aangetoond.
Het nadeel van een combinatiepreparaat is de onmogelijkheid om één van de afzonderlijke middelen in een aangepaste dosering te gebruiken. Voor patiënten met mild tot matig persisterend astma die budesonide en 'zo nodig' formoterol gebruiken, heeft het combinatiepreparaat tevens het risico dat versneld wordt overgegaan op het chronische gebruik van formoterol.1. IB-tekst Symbicort 200/6. www.cbg-meb.nl/IB-teksten/25887.pdf. Additionele informatie kan worden gevonden op www.cvz.nl/Downloads/CFh/cfh-0104.htm.
2. Pauwels RA, et al. N Engl J Med 1997; 337: 1405-1411. [Correctie gepubliceerd in N Engl J Med 1998; 338: 139].
3. McGavin JK, et al. Drugs 2001; 61: 71-78. Discussie gepubliceerd in Drugs 2001; 61: 79-80.
4. Zetterström O, et al. Eur Respir J 2001; 18: 262-268.