Budesonide vergeleken met mesalazine bij ziekte van Crohn

De traditionele hoekstenen bij de behandeling van de ziekte van Crohn zijn 5-amino-salicylzuur (ASA)-preparaten, zoals mesalazine, en corticosteroïden, zoals prednison. Enige tijd geleden werd oraal budesonide geïntroduceerd, dat snel wordt gemetaboliseerd en voornamelijk lokaal werkt (Gebu 1997; 31: 95). Daarom is het interessant dat in een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek de effectiviteit van budesonide (Entocort®) oraal 1 dd 9 mg is vergeleken met die van mesalazine (Pentasa®) oraal 2 dd 2 g.1 2 Alle 182 patiënten hadden een matig actieve ziekte van Crohn, gelokaliseerd in het ileum en/of het proximale colon. Het gebruik van andere middelen voor de behandeling van de ziekte was niet toegestaan.
In de budesonidegroep was na acht weken behandelen 69% in remissie en na 16 weken 62%. In de mesalazinegroep waren deze remissiepercentages significant lager: 45% en 36%. Voor het einde van het onderzoek na 16 weken moesten met mesalazine significant meer patiënten (44%) het onderzoek staken in verband met onvoldoende therapeutisch effect of bijwerkingen dan met budesonide (17%). Bij de patiënten die de volledige behandelingsperiode volgden was aan het einde van het onderzoek de plasmaconcentratie van cortisol normaal bij 67% in de budesonidegroep en bij 83% in de mesalazinegroep, hetgeen niet significant verschilde. De bijwerkingenfrequentie was vergelijkbaar, maar relatief ernstige bijwerkingen kwamen met budesonide significant minder vaak voor (13%) dan met mesalazine (25%).1

Uit dit onderzoek bleek dat oraal budesonide werkzamer was dan mesalazine bij het bereiken van een remissie bij een matig actieve ziekte van Crohn, terwijl de bijwerkingen niet frequent en acceptabel bleken te zijn. Er zijn inmiddels aanwijzingen dat een onderhoudsbehandeling met budesonide ook de duur van de remissies enigszins kan verlengen.3 Aangezien zich echter na een jaar behandelen bij ongeveer 70% van alle patiënten toch weer een recidief voordoet, is het een beperkte verbetering van deze nog steeds moeilijk behandelbare aandoening.1. Thomsen OO, Cortot A, Jewell D, Wright JP, Winter T, Veloso FT et al. A comparison of budesonide and mesalamine for active Crohn's disease. N Engl J Med 1998; 339: 370-374.
2. Bickston SJ, Cominelli C. Treatment of Crohn's disease at the turn of the century. N Engl J Med 1998; 339: 401-402.
3. Deventer SJH van, Tytgat GNJ. Medicamenteuze behandeling van de ziekte van Crohn. Ned Tijdschr Geneeskd 1998; 142: 1191-1195.