Budesonide (Entocort®), andere toedieningsvorm

De prijzen zijn berekend aan de hand van de KNMP-taxe van juli 1997, inkoopprijzen excl. BTW, tenzij anders aangegeven.

Budesonide
Entocort® (Astra Pharmaceutica BV)
Capsule 3 mg
andere toedieningsvorm

Entocort® bestond tot nu toe alleen als klysma voor de behandeling van ulceratieve colitis, maar is er nu ook als orale capsule voor de 'behandeling van lichte tot matige Morbus Crohn, waarbij het ileum en/of colon ascendens is aangedaan'. De werkzame stof, het glucocorticoïde budesonide, oefent, voor zover bekend, zijn werking lokaal uit. Bij het klysma komt budesonide vrij ter hoogte van het distale colon, bij de capsule ter hoogte van het ileum en het colon ascendens. Na orale toediening wordt ongeveer 40% geresorbeerd. Uiteindelijk komt, na metabolisatie bij de eerste leverpassage, ongeveer 10% als nauwelijks werkzame metaboliet in de algemene circulatie terecht. De eliminatiehalveringstijd is ongeveer vier uur.
Uit twee direct vergelijkende onderzoeken kwam naar voren dat budesonide 9 mg/dag in de acute fase van de ziekte van Crohn minder effectief leek (op de CDAI-schaal) dan prednisolon 40 mg/dag, met name bij patiënten met een relatief ernstige vorm van de aandoening.1 2 Een voldoende lang onderzoek met budesonide is niet uitgevoerd. Evenmin is er onderzoek met budesonide + mesalazine, noch een vergelijking met mesalazine.
Uit twee placebogecontroleerde onderzoeken kwam naar voren dat budesonide 6 mg/dag als profylacticum na zes maanden de periode van remissie enkele maanden verlengde.3 4 Na een jaar verschilde het aantal patiënten met een recidief echter niet significant. In het eerste onderzoek was de gemiddelde tijdsduur vanaf een remissie tot aan een eerstvolgende opvlamming van de ontsteking 178 dagen met budesonide versus 39 met placebo,3 in het tweede was dit 271 versus 146 dagen.4 Overigens was er in het eerste onderzoek bij 59% van de deelnemers sprake van een onvoldoende effect.3 Er zijn, wat de profylaxe betreft, geen vergelijkende onderzoeken tussen budesonide en mesalazine of prednis(ol)on, noch combinaties hiervan.
Budesonide komt slechts in kleine hoeveelheden in de algemene circulatie terecht. Desondanks bleek uit de onderzoeken, waarbij budesonide relatief langdurig werd toegepast, dat toch aan corticosteroïden gerelateerde, systemische bijwerkingen optraden (Cushing-syndroom), zij het minder dan bij prednisolon.4 Verder zijn gemeld: dyspepsie, spierkrampen, tremor, palpitaties, nervositeit, visusstoornissen, menstruatiestoornissen en huidreacties, zoals uitslag en jeuk.

Plaatsbepaling

In de acute fase van de ziekte van Crohn lijken budesonidecapsules minder effectief dan prednis(ol)on, met name bij de ernstige vormen. Het bewijs voor de effectiviteit als profylacticum is vooralsnog mager. Een vergelijking met mesalazine ontbreekt. De ervaring met het middel is nog zeer beperkt. Budesonide zou kunnen worden toegepast bij patiënten die, ook na dosisverlaging, van prednis(ol)on te veel bijwerkingen ondervinden. De kosten zijn veel hoger dan die van prednis(ol)on. 
1. Campieri M et al. Gut 1997, in druk.
2. Rutgeerts P et al. N Engl J Med 1994; 331: 842-845.
3. Greenberg CR et al. Gastroenterology 1996; 110: 45-57.
4. Löfberg R et al. Gut 1996; 39: 82-86.