Bromocriptine


Inleiding
Prolactine, hyperprolactinemie
Verschijnselen van hyperprolactinemie
Toepassing van bromocriptine
Bezwaren van de toepassing van bromocriptine
Conclusie

Trefwoorden: bromocriptine, amenorroe, oligomenorroe, anovulatore cycli, steriliteit, galactorroe, acromegalie, ziekte van Parkinson

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF