Boekenplank

De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen van de Universiteit van Utrecht heeft een nieuwe brochure voor patiƫnten uitgegeven, getiteld 'Medisch wetenschappelijk onderzoek. Een weloverwogen beslissing'.1 In deze brochure worden de overwegingen om wel of niet deel te nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek, de voor- en nadelen ervan, en de rechten en plichten van het meedoen op een rijtje gezet. In de brochure is ook een lijst met adressen, een verklarende woordenlijst en een vragenlijst die de (eventuele) deelnemers mee kunnen nemen naar de arts, opgenomen. De brochure is verkrijgbaar bij de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen te Utrecht. De tekst kan ook worden opgehaald op de website van de Wetenschapswinkel.

<hr />


1. Samuels Brusse L, et al. Medisch wetenschappelijk onderzoek. Een weloverwogen beslissing. ISBN 90-74772-46-3. De brochure is te bestellen bij de Universiteit van Utrecht. Kosten f 2,50. Overmaken op gironummer 228947 ten name van: Faculteit Farmacie, Utrecht, onder vermelding van PUG/00-6, naam en adres. Internetadres: www.pharm.uu.nl/wewi_nl.htm.