Bijwerkingen van de nieuwe antidepressiva / Auranofine, een oraal goudpreparaat bij reumatoïde artritis


Bijwerkingen van de nieuwe antidepressiva
Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: maprotiline, mianserine, trazodon, fluvoxamine, tricyclische antidepressiva (bijwerkingen)

Correctie:
Op pagina 48 (1e kolom) van het artikel is de geschatte incidentie van hematologische reacties niet geheel in de juiste volgorde vermeld. Deze zinnen moeten als volgt worden gelezen:
'De incidentie van de hematologische reacties is niet goed bekend; de opgaven lopen tamelijk sterk uiteen. De huidige schatting komt uit op 1:5000, (34) maar bij een Nieuw-Zeelands prospectief onderzoek bij ruim 4000 patiënten bedroeg de incidentie 1:1300 (32).'

Auranofine, een oraal goudpreparaat bij reumatoïde artritis
Inleiding
Farmacokinetiek en werkingsmechanisme
Ervaringen in de praktijk
Bijwerkingen
Dosering en voorzorgen
Samenvatting/Conclusie
Literatuur

Trefwoorden: auranofine, orale goudpreparaten, reumatoïde artritis

Lees de uitgave waar dit artikel in staat als PDF