Bijwerkingen glucosamine

Ons zusterblad Australian Adverse Drug Reactions Bulletin meldt in haar decembernummer 2005 dat zij 51 meldingen heeft ontvangen van allergische huidreacties bij gebruik van glucosamine.1 Het betrof onder meer angio-oedeem, urticaria, erythemateuze uitslag en jeuk. 
Soms wordt glucosamine verkregen uit schelpdieren en dat wordt in Australië op de verpakking aangegeven. Het is mogelijk dat mensen met een allergie voor schelpdieren gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van allergische huidreacties op dit type glucosamine. Indien werd overgegaan op een ander type glucosamine, dan ontstonden niet altijd huidreacties. 
Het voedingssupplement glucosamine (Gebu 2005; 39: 61-66) is recent als geneesmiddel in Nederland geregistreerd met als indicatie 'verlichting van symptomen van artrose van de knie' (zie tevens www.cbg-meb.nl). De IB-tekst van de in Nederland geregistreerde glucosamine bevattende preparaten bevat als contra-indicatie onder meer allergie voor schelpdieren, aangezien het actieve bestanddeel wordt geëxtraheerd uit schaal- of schelpdieren. Er is tot op heden in Nederland geen verplichting om op de verpakking te vermelden dat het middel uit schaal- of schelpdieren wordt verkregen.

<hr />


1. Skin reactions with glucosamine. Australian Adverse Drug Reaction Bulletin 2005; 24: 23.

Auteurs

  • drs D. Bijl